Refresh

0 Hits

978-3-7890-9685-3 ()
HALLORAN, WIRKUNG D.FERNSEH
Nomos,  1993
ISBN 978-3-7890-9685-3
Out of print, no reprint
5,11 € incl. VAT

978-3-7890-9721-8 ()
STRUKTURFRAGEN D.RUNDFUNK
Nomos,  1992
ISBN 978-3-7890-9721-8
Out of print, no reprint
13,90 € incl. VAT

978-3-7890-1442-0 ()
Branchenführer Medien Hamburg 87/88
Nomos,  1987
ISBN 978-3-7890-1442-0
Out of print, no reprint
26,00 € incl. VAT

978-3-7890-9735-5 ()
ROSS, D.DRITTEN FERNSEHPRG.
Nomos,  1987
ISBN 978-3-7890-9735-5
Out of print, no reprint
6,14 € incl. VAT

978-3-7890-9723-2 ()
Aktuelle Fragen des Rundfunks
Nomos,  1986
ISBN 978-3-7890-9723-2
Out of print, no reprint
8,59 € incl. VAT

978-3-7890-9760-7 ()
BAUSCH, KOENIGST.GESPRAECHE
Nomos,  1986
ISBN 978-3-7890-9760-7
Out of print, no reprint
4,50 € incl. VAT

978-3-7890-9689-1 ()
Daten und Position zum Medienplan
Nomos,  1986
ISBN 978-3-7890-9689-1
Out of print, no reprint
13,90 € incl. VAT

978-3-7890-9706-5 ()
DEETJEN, INDUSTRIELLENPROF.
Nomos,  1986
ISBN 978-3-7890-9706-5
Out of print, no reprint
17,00 € incl. VAT

978-3-7890-9693-8 ()
Die Zukunft der Hörfunkprogramme
Nomos,  1986
ISBN 978-3-7890-9693-8
Out of print, no reprint
15,50 € incl. VAT

978-3-7890-9695-2 ()
Elektronische Berichte
Nomos,  1986
ISBN 978-3-7890-9695-2
Out of print, no reprint
12,53 € incl. VAT